Autonomiczny Spedytor
– projekt badawczy
finansowany przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR)

Control System Software realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.

Tytuł Projektu:
Autonomiczny Spedytor

Wartość projektu:
Control System Software Sp. z o.o.: 8.461.544,31 PLN

Dofinansowanie:
Control System Software Sp. z o.o.: 6.257.486,62 PLN

Cel projektu:
Celem projektu jest zbudowanie oprogramowania wspierającego pracę spedytorów i dyspozytorów w transporcie drogowym.
Nowy produkt z algorytmami AI będzie wspierał w podejmowaniu decyzji operacyjnych w tym przyjmowaniu zleceń,
scoringu kontraktów, planowaniu tras, harmonogramowaniu pojazdów.